06-28971933 jeroen@tripl.nl
Selecteer een pagina

Hoe zou het zijn als iedereen met een glimlach op het gezicht naar zijn werk gaat en ook nog eens lachend weer thuis komt?  Dit, omdat hij precies heeft gedaan waar hij aan wil bijdragen?

Wereldwijd, voelt echter slechts 13% van de ondervraagde medewerkers actief betrokken hun werk (emotioneel en middels gedrag actief verbonden met hun baan en eigen organisatie).

Deze betrokkenheid wordt getoetst aan de hand van deze parameters:

 1. Algemene tevredenheid
 2. Ik weet wat er van mij verwacht wordt op t werk
 3. Ik heb de middelen en materialen die ik nodig heb om mijn werk op de juiste manier te doen
 4. Op het werk heb ik elke dag de mogelijkheid te doen wat ik het beste kan
 5. In de laatste week heb ik erkenning of complimenten gekregen voor dingen die ik goed deed
 6. Mijn supervisor, of iemand anders op het werk toont zijn/haar betrokkenheid bij mij als persoon.
 7. Er is iemand op t werk die mijn ontwikkeling stimuleert
 8. Op het werk lijkt mijn mening er toe te doen.
 9. De missie of doel van mijn organisatie geeft mij het gevoel dat mijn werk er toe doet / belangrijk is
 10. Mijn partners of collega’s zijn gecommitteerd om kwaliteit te leveren.
 11. Ik heb een goede vriend op het werk
 12. In het afgelopen half jaar heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang
 13. In het afgelopen jaar heb ik mogelijkheden gehad om te leren en groeien op mijn werk.

Gallup heeft een meta-analyse uitgevoerd naar het verband tussen bedrijfsresultaten en medewerker betrokkenheid. De simpele conclusie is dat er een substantiële relatie te vinden is tussen beide, onafhankelijk van land of sector. Interessant en zichtbaar wordt het wanneer de teams/afdelingen die zich in de top 25% van medewerker-betrokkenheid bevinden vergeleken worden met zij die in de bodem 25% zitten. In dat geval zijn de verschillen ineens zeer significant (gemeten naar de het ‘mediaan gemiddelde’):

 • 10% hogere klantenbetrokkenheid en -loyaliteit
 • 21% hogere winstgevendheid
 • 20% hogere omzet
 • 17% hogere productiviteit
 • 24% lagere personeelsverloop in de organisaties met hoge verloopcijfers (>40%) en zelfs 59% lagere personeelsverloop in de organisaties met reeds relatief lage verloopcijfers (<40%)
 • 70% minder bedrijfsongevallen
 • 28% minder diefstal
 • 41% lager ziekteverzuim
 • 58% minder patiënt-incidenten (in de gezondheidszorg organisaties)
 • 40% in quality (defects)

En de 1% beste organisaties? Zij presteren op de combinatie van deze 9 factoren 4x zo goed als de 1% slechtste organisaties.

Het lijken eigenlijk open deuren, en dit zijn het ook. Toch is het voor veel organisaties lastig om hier naar te handelen. Alledaagse dingen krijgen snel de overhand, waardoor een focus op medewerkerbetrokkenheid eerder een ‘nice to have’ dan een ‘need to have’ wordt.