06-28971933 jeroen@tripl.nl
Selecteer een pagina

High Performance Organisaties - Over de Weg van de Minste Weerstand

 

Realiseer jij je dat de betrokkenheid van je medewerkers van vitaal belang is voor het succes van je organisatie, maar loop je vast in hoe je dit kunt verbeteren?

 

Wil je meer wendbaarheid in je organisatie, en ondervind je daarin veel weerstand?

 

Laten we dan eens een kop koffie drinken. Of lees eerst nog wat meer over mij.

TripL is het organisatie ontwikkelingsbedrijf van Jeroen Vermeer. TripL richt zich in de ontwikkeling van organisaties op drie L-en:

Leven | Leren | Leiden

 

Leven

TripL werkt vanuit het besef dat mensen met elkaar levende systemen vormen. Elke organisatie is zo bezien een systeem en ieder mens behoort tot meerdere organisatie- en familiesystemen. Zo naar organisaties en haar medewerkers kijken is nodig om de fundamentele complexiteit van organisaties te doorgronden. Deze gerichtheid zorgt voor een focus op levendigheid, op het tot leven brengen van wat vastgelopen is. Om verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat is. Levendige, levenslustige organisaties, waar mensen ieder voor zich tot hun recht kunnen komen, zijn aantrekkelijk. Aantrekkelijk voor medewerkers, klanten en leveranciers, en niet te vergeten haar aandeelhouders. Zo naar organisaties kijken is echter wel een uitdaging. Want daarmee komt het besef dat ze structureel complex van aard zijn, en dus moeilijk beheersbaar. ‘Meten = weten’ gaat niet langer op. Zoveel mogelijk voelsprieten inzetten en leren hiernaar te luisteren wel. Des te meer medewerkers hierbij betrokken worden, hoe beter de organisatie kan worden bestuurd.

Leren

Geluk zit verscholen in de vooruitgang. Vooruitgang boek je door continu te blijven leren & innoveren. En daarbij hoort onlosmakelijk: fouten mogen maken. Een cultuur creëren van bewust en continu leren is voor veel organisaties desondanks een uitdaging. Fouten mogen maken en het inbouwen van werkprocessen waarbij in korte cycli feedback wordt gegeven en verwerkt zijn daarbij de voornaamste struikelblokken. TripL richt zich op het – al lerend en experimenterend – introduceren van werkprocessen die aansluiten bij de bestaande cultuur van de organisatie.

Leiden

Leiderschap gaat in essentie over drie aspecten: richting, eigenaarschap en vertrouwen. Het ontwikkelen van een goed gevoel van richting. Eigenaarschap aanvaarden van de verantwoordelijkheden horende bij de plek die jij als leider inneemt. En vertrouwen schenken in de mensen om je heen, dat zij de verantwoordelijkheden behorende bij hun plek op hun eigen wijze, naar eer en geweten invulling zullen geven. Eigenaarschap gaat over vastpakken, vertrouwen over loslaten. Deze paradox beheersen is niet eenvoudig. We neigen vaak naar één van beide. Ons mens-zijn staat hierbij nogal eens in de weg. Ons denken dat met ons gevoel van intuitie aan de haal gaat. De angst om los te laten, want o wee, wat als het fout gaat. Het verwarren van verantwoordelijkheid en schuld. Onze moeite om de dingen zoals ze zijn echt oprecht ten volste te accepteren. TripL maakt je bewust van jouw leiderschap en staat je graag bij in je ontwikkeling.